https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

34/2021

Zverejnené 10. 05. 2021
Číslo: 34/2021
Zmluvná strana 1: Obec Zavar, Viktorínova 14
Zmluvná strana 1 IČO: 313203
Zmluvná strana 2: NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO: 35979798
Názov: Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Cena *: 0 €
Dátum uzavretia zmluvy: 29. 04. 2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 10. 05. 2021
Dátum účinnosti zmluvy: 11. 05. 2021
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta obce
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť