https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

23/2023

Zverejnené 23. 03. 2023
Číslo: 23/2023
Zmluvná strana 1: Obec Zavar, Viktorínova 14
Zmluvná strana 1 IČO: 313203
Zmluvná strana 2: NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO: 35979798
Názov: Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobal. výrobkov
Cena *:
Dátum uzavretia zmluvy: 22. 03. 2023
Dátum zverejnenia zmluvy: 23. 03. 2023
Dátum účinnosti zmluvy: 24. 03. 2023
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta obce
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť