https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

2/2022

Zverejnené 19. 01. 2022
Číslo: 2/2022
Zmluvná strana 1: Obec Zavar, Viktorínova 14
Zmluvná strana 1 IČO: 313203
Zmluvná strana 2: Ľuboš Jamrich
Zmluvná strana 2 IČO:
Názov: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 61/2020 - Predaj obecného pozemku CKN par. č. 195/80 o výmere 10 m2
Cena *: 10 €
Dátum uzavretia zmluvy: 18. 01. 2022
Dátum zverejnenia zmluvy: 19. 01. 2022
Dátum účinnosti zmluvy: 20. 01. 2022
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta obce
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť