https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

1/2023

Zverejnené 12. 01. 2023
Číslo: 1/2023
Zmluvná strana 1: Obec Zavar, Viktorínova 14
Zmluvná strana 1 IČO: 313203
Zmluvná strana 2: KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava
Zmluvná strana 2 IČO: 31433073
Názov: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 74/2021 Dom Nádeje Zavar
Cena *: 144 765,60 €
Dátum uzavretia zmluvy: 10. 01. 2023
Dátum zverejnenia zmluvy: 12. 01. 2023
Dátum účinnosti zmluvy: 13. 01. 2023
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta obce
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť