https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti Stavebník Logistické centrum Trnava, s.r.o., IČO 35874805, Mlynské nivy 7816/16, 82109 Bratislava

Zverejnené 27. 09. 2023

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti Stavebník Logistické centrum Trnava, s.r.o., IČO 35874805, Mlynské nivy 7816/16, 82109 Bratislava
Priloha_2_doplnenie_žiadosti
Príloha 1

 

Vyvesené :27.9.2023

do nadobudnutia právoplatnosti