https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti Priemyselne -Logistické centrum – Zavar stavebné objekty : Z603 Distribučný rozvod 22 kV Z620 Kiosková TS-1 Z621 Kiosková TS-2 Z622 Kiosková TS-3 Z623 Kiosková TS-4

Zverejnené 24. 08. 2023

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti Priemyselne -Logistické centrum – Zavar stavebné objekty : Z603 Distribučný rozvod 22 kV Z620 Kiosková TS-1 Z621 Kiosková TS-2 Z622 Kiosková TS-3 Z623 Kiosková TS-4

100810_2023_Priloha_DEN20230003147

Vyvesené : 24.8.2023

do nadobudnutia právoplatnosti