https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – Polyfunkčný areál Trnava

Zverejnené 10. 03. 2023

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – Polyfunkčný areál Trnava

ŽIADOSŤ O ZMENU STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM – príloha

Zverejnené: 10.03.2023
Do nadobudnutia právoplatnosti.
Zvesené: