https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – PLC

Zverejnené 19. 12. 2022

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti -Priemyselne -Logistické centrum – Zavar na stavebný objekt : Z302 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ – OSaŽP/43229-123913/2022/Kch

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti -Priemyselne -Logistické centrum – Zavar na stavebný objekt : Z302 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ – príloha

Zverejnené: 19.12.2022
Do nadobudnutia právoplatnosti.
Zvesené: