https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti PLC ZAVAR

Zverejnené 23. 03. 2023

Obec_Zavar_23260_2023_DEN20230002186_DEN20230002212

Obec_Zavar_23260_23_priloha_DEN20230002186_DEN20230002212

Zverejnenie: 23.3.2023
Do nadobudnutia právoplatnosti.
Zvesené: