https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti PLC Zavar

Zverejnené 20. 03. 2023

Obec_Zavar_22672_2023_DEN20230001371_DEN20230001382

Obec_Zavar_22672_23_priloha_DEN20230001371_DEN20230001382

Zverejnené: 20.03.2023
Do nadobudnutia právoplatnosti.

Zvesené: