https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti PLC Zavar

Zverejnené 20. 03. 2023

Obec_Zavar_22797_2023_DEN20230001370_DEN20230001381

Obec_Zavar_22797_23_priloha_(2)_DEN20230001370_DEN20230001381

Zverejnené: 20.03.2023

Do nadobudnutia právoplatnosti.

Zvesené: