https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti PLC Zavar

Zverejnené 23. 01. 2023

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti PLC Zavar – stavebný objekt :
Z501a Strojovňa a nádrže požiarnej vody pre stabilné hasiace zariadenia

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti PLC Zavar- príloha

Zverejnené: 23.01.2023
Do nadobudnutia právoplatnosti
Zvesené: