https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – PLC

Zverejnené 19. 12. 2022

Priemyselne -Logistické centrum – Zavar na stavebný objekt : Z303 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ OSaŽP/43228-123899/2022/Kch

Priemyselne -Logistické centrum – Zavar na stavebný objekt : Z303 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ – príloha

Zverejnené: 19.12.2022
Do nadobudnutia právoplatnosti.

Zvesené: