https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Zverejnené 24. 09. 2021

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu “CTPark Trnava – Rozšírenie spevnených plôch pri TRN 15”

Zverejnené: 24.09.2021

Zvesené: