https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti o vydanie rozhodnutia na stavbu „CTPark Trnava, Zavar“ v rozsahu zmeny stavby pred jej dokončením na stavebné objekty a prevádzkové súbory – SO – 01.02 Skladová hala TRN 02

Zverejnené 14. 11. 2023

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
vyvesené: 14.11.2023
zvesené: