https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti CTPark Trnava, Zavar

Zverejnené 27. 02. 2023

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti CTPark Trnava, Zavar

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti CTPark Trnava, Zavar – príloha

Zverejnené: 27.2.2023
Do nadobudnutia právoplatnosti.

Zvesené: