https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti

Zverejnené 19. 12. 2022

Priemyselne -Logistické centrum – Zavar na stavebný objekt : Z304 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ – OSaŽP/43227-123591/2022/Kch

Priemyselne -Logistické centrum – Zavar na stavebný objekt : Z304 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ – príloha

Zverejnené: 19.12.2022
Do nadobudnutia právoplatnosti
Zvesené: