https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti

Zverejnené 19. 12. 2022

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – číslo konaniaOSaŽP/43230-123566/2022/Kch

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti – číslo konaniaOSaŽP/43230-123566/2022/Kch- príloha

Zverejnené: 19.12.2022
Do nadobudnutia právoplatnosti
Zvesené: