https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2023/2024 – výzva na pripomienkovanie

Zverejnené 25. 08. 2023

zmeny cestovných poriadkov