https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené 26. 10. 2021

Zámer previesť majetok-26.10.2021

zverejnené: 26.10.2021

zvesené: