https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Zverejnené 17. 12. 2020

1.Zámer