https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Zverejnené 17. 05. 2023

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Vyvesené: 17.05.2023

po dobu 15 dní

Zvesené: