https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Zverejnené 24. 05. 2021

1.Zámer

Vyvesené: 24.05.2021
Zvesené: