https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Záverečný účet obce Zavar za rok 2021

Zverejnené 13. 05. 2022

Záverečný účet obce za rok 2021

ZU 2021 Zavar – Stanovisko – hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Zavar za rok 2021