https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Verejná vyhláška – zánik práva na prepožičané hrobové miesta

Zverejnené 27. 10. 2021

Verejná vyhláška – zánik práva na prepožičané hrobové miesta

Výpoveď nájomnej zmluvy hrobových miest