https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie – Rekonštrukcia kamerového systému

Zverejnené 24. 01. 2023

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie – Rekonštrukcia kamerového systému

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie – Rekonštrukcia kamerového systému – príloha

Zverejnené: 24.01.2023
po dobu 15 dní
Zvesené: 08.02.2023