https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Zverejnené 11. 10. 2021

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

“PLC Zavar I. etapa, dopravné napojenie na cestu III/05131”