https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností pre Ján Župa

Zverejnené 20. 07. 2023

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností pre Ján Župa

Vyvesené: 19.07.2023

po dobu 15 dní

Zvesené