https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností pre Ján Župa

Zverejnené 11. 09. 2023

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností pre Ján Župa

vyvesené: 11.9.2023

po dobu 15 dní