https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené 17. 06. 2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti:
Adresát: Renáta Jankovičová
Miesto uloženia písomnosti: Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava

Písomnosť číslo 101739133/2022_zo_dňa_13.06.2022

Písomnosť číslo 101739237/2022_zo_dňa_13.06.2022

Písomnosť číslo 101739323/2022_zo_dňa_13.06.2022

Zverejnené: 17.06.2022
po dobu 15 dní
Zvesené: