https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Uznesenie vlády SR č. 142 – hromadný prílev utečencov

Zverejnené 28. 02. 2022

Uznesenie Vlády SR č. 142-účinné od 26.02.2022-hromadný prílev utečencov

 v súvislosti s vyhlásením MS dňa 26. 02. 2022 o 12:00 h s hromadným prílevom utečencov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na  Ukrajine Vám na základe požiadavky nadriadených orgánov postupujeme nasledovné oznámenie:

 V prípade ochoty a záujmu o poskytnutie humanitárnej pomoci informujte subjekty ale aj jednotlivcov, ktorí ju chcú poskytnúť, o tom, aby ju nevozili na „východ“ tam už nie sú podľa vyjadrenia MV SR voľné kapacity na jej uskladnenie. Je zriadená e-mailová adresa: uosppz@minv.sk , tu je možné ponuku nahlásiť. Treba uviesť o akú ponuku ide a kontaktné údaje na základe ktorých následne bude zabezpečené P PZ SR vyrozumenie, čo s pomocou ďalej.