https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Upovedomenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub dreviny

Zverejnené 23. 03. 2023

Upovedomenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub dreviny

Zverejnené: 23.3.2023
Zvesené: