https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Uloženie zásielky pre Dieu Van Tran

Zverejnené 21. 07. 2021

Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

Dieu VAN TRAN

trvalým pobytom Obecný úrad Zavar, má uloženú zásielku na Poštovom úrade v Zavare. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v termíne:

od  21.7.2021                 do   09.08.2021                   

V Zavare, dňa

Bc. Lukáš Sochor
starosta obce