https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Stavebné povolenie (verejná vyhláška)

Zverejnené 07. 11. 2023

stavebné_povolenie_Logistické_centrum_Trnava_verejná_vyhláška
vyvesené:7.11.2023
do nadobudnutia právoplatnosti