https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Stavebné povolenie Priemyselne – logistické centrum – Zavar v rozsahu stavebných objektov: ZO51 – Terénne úpravy – SZ1 ZO52 – Terénne úpravy – SZ2 ZO53 – Terénne úpravy – SZ3 ZO61 – Sadové úpravy – SZ1 ZO62 – Sadové úpravy – SZ2 ZO63 – Sadové úpravy – SZ3

Zverejnené 28. 08. 2023

Stavebné povolenie Stavebné povolenie Priemyselne – logistické centrum – Zavar

vyvesené : 28.08.2023

do nadobudnutia právoplatnosti