https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Stavebné povolenie Polyfunkčný areál Trnava, stavba č.12, Výrobno – skladová hala s administratívou

Zverejnené 20. 06. 2023

Stavebné povolenie Polyfunkčný areál Trnava

Vyvesené: 20.6.2023

Zvesené: do nadobudnutia právoplatnosti