https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Stavebné povolenie na stavbu Priemyselne -Logistické centrum Zavar, Z301 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ

Zverejnené 16. 11. 2023

Stavebné povolenie na stavbu Priemyselne -Logistické centrum Zavar, Z301 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ
vyvesené: 16.11.2023
do nadobudnutia právoplatnosti