https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Stavebné povolenie CTPark Trnava, Zavar – Prekládka areálového rozvodu plynu

Zverejnené 01. 06. 2023

Stavebné povolenie CTPark Trnava Zavar

Vyvesené: 1.6.2023

Zvesené : do nadobudnutia právoplatnosti