https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

RozhodnutieCTPark Trnava, Zavar „Montážno-skladová hala, SO-01.08 Hala TRN08“

Zverejnené 16. 08. 2023

RozhodnutieCTPark Trnava, Zavar „Montážno-skladová hala, SO-01.08 Hala TRN08“

vyvesené: 16.8.2023

do nadobudnutia právoplatnosti