https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Rozhodnutie verejná vyhláška I. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby II. Povolenie na osobitné užívanie vôd III. Povolenie na osobitné užívanie vôd

Zverejnené 26. 09. 2023

Rozhodnutie – Verejná vyhláška
vyvesené:26.9.2023
zvesené: 11.10.2023