https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Rozhodnutie – TR76 Čistiareň odpadových vôd

Zverejnené 07. 06. 2022

Rozhodnutie č. 1225-15396/2022/Tit/370150214/Zl – právoplatné rozhodnutie

– integrované povolenie – povolená činnosť v prevádzke TR76 Čistiareň odpadových vôd
prevádzkovateľ: PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová 1, 917 01 Trnava

Vyvesené: 07.06.2022
po dobu 60 dní
Zvesené: