https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Rozhodnutie o umiestnení stavby – “Priemyselne – logistické centrum Zavar”

Zverejnené 06. 09. 2022

Obec_Zavar_97435_2022_DEN20220003017_DEN20220003021

Obec_ZAvar__97435_2022_Priloha_DEN20220003017_DEN20220003021

Zverejnené: 06.09.2022

do nadobudnutia právoplatnosti