https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia – Logistické centrum Trnava

Zverejnené 22. 11. 2021

3368-Rozhodnutie o predĺžení staveb. povolenia – Logistické centrum Trnava

Stavba: “PLC Zavar I.etapa, dopravné napojenie na cestu III/05131” (nové číslo III/1279) objekt “Z 101 Napojenie zóny na cestu III/05131”

Vyvesené: 22.11.2021

Zvesené: