https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Rozhodnutie o odstránení stavby “Demontáž 220 kV vedenia V274 Križovany – Bystričany”

Zverejnené 20. 06. 2022

Obec_Zavar__83450_22_DEN20220002624_DEN20220002626

Obec_Zavar_83450_2022_Priloha_DEN20220002624_DEN20220002626

Zverejnené: 20.06.2022

Zvesené: