https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zavar na 2. polrok 2022

Zverejnené 13. 05. 2022

Plán kontrolnej činnosti na r.2022-2