https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zavar na 1. polrok 2023

Zverejnené 28. 11. 2022

Plán kontrolnej činnosti na r.2023