https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie verejnou vyhláškou – Marián Vojtech, Hlavná ulica

Zverejnené 03. 06. 2021

Oznámenie verejnou vyhláškou

Vyvesené: 03.06.2021

Zvesené: 18.06.2021