https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie verejnou vyhláškou – “Cyklistická cestička pri ceste III/1337 Zavar – Dolné Lovčice”

Zverejnené 22. 06. 2022

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania:
“Cyklistická cestička pri ceste III/1337 Zavar – Dolné Lovčice” v rozsahu:
SO 01 Cyklistická cestička piktokoridorom od ObÚ a vybudovanie cyklochodníka šírky 3,0 m pri ceste III/1337
SO 02 Verejné osvetlenie
Oznámenie verejnou vyhláškou-Cyklistická cestička pri ceste III/1337 Zavar – Dolné Lovčice
Príloha_výkresy_scan

Zverejnené: 22.06. 2022
po dobu 15 dní
Zvesené: