https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o začatí stavebného konania (verejná vyhláška) Stavebník Logistické centrum Trnava s.r.o., IČO 35874805, Mlynské nivy 7816/16, 821 09 Bratislava

Zverejnené 29. 09. 2023

Oznámenie o začatí stavebného konania (verejná vyhláška)

vyvesené: 29.9.2023
po dobu 15 dní