https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

Zverejnené 25. 11. 2021

3379_Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

Vyvesené: 25.11.2021

Zvesené: